Object structure

Title:

Aparat jądrowy Urostyla grandis Ehrbg. Część I. Aparat jądra małego

Creator:

Raabe, Henryk (1882-1951)

Subject:

Urostyla grandis ; aparat jądra małego

Description:

na zbiorczej s. tyt. roczników tytuł równoległy : Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne ; artykuł w: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, Sectio C=Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne Vol. 1 (1946), s. 1-34 ; streszcz. pol. ; treść równol. w jęz. fr. ; tyt. nast.: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C. Biologia (1949-2008) ; tyt. równol. w jęz. fr.: L’appareil nucléaire d'Urostyla grandis Ehrbg. ; tyt. dodatku: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. Sectio C. Supplementum (1947- )

Publisher:

nakładem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z zasiłku Prezydium Rady Ministrów

Place of publication:

Lublin

Contributor:

pod redakcją Komitetu Redakcyjnego Uniwersytetu M. C. S. w Lublinie

Date:

1946

Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Source:

Zasoby Biblioteki Głównej UMCS

Language:

pol ; fr

Relation:

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, Sectio C=Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dział C, Nauki Biologiczne Vol. 1 (1946/1947)

Rights:

domena publiczna

Source of sponsorship :

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego