Object structure

Title:

Express Lubelski i Wołyński R. 14 (1936). Dodatek "Ilustracja Świąteczna", niedziela, 6 grudnia 1936 r. (dodatek do Nr 339)

Subject:

dzienniki polskie ; 1900-1945 ; Lublin (region) ; Wołyń (region) ; Polska

Description:

tyt. poprz.: Express Lubelski (1923-1931) ; zachował się nr z datą 23 października 1939 wg : Scriptores, t.1, nr 30 (2006) s. 233. ; dodatek: Dodatek Niedzielny do "Expessu Lubelskiego i Wołyńskiego" ; dodatek: Nowiny Wyborcze Bezpartyjnego Bloku Pracy Gospodarczej - nr 1-5 z kwietnia 1934r. ; dodatek: Niepodległość - wyd. Komitet Obchodu 20-lecia Czynu Legionowego w Lublinie z dn. 5 sierpnia 1934r. ; dodatek: Życie Gospodarcze nr z dn. 31 stycznia 19 ; dodatek: Ilustracja Świąteczna, dodatek tygodniowy od 27 września 1936r.

Publisher:

"Dom Prasy"

Place of publication:

Lublin

Contributor:

Lubicki, Jan. Red.

Date:

1936-12-06

Type:

czasopismo

Format:

image/x.djvu

Language:

pol

Relation:

Dodatek Niedzielny do "Expressu Lubelskiego i Wołyńskiego" ; Nowiny Wyborcze Bezpartyjnego Bloku Pracy Gospodarczej ; Niepodległość ; Życie Gospodarcze ; Ilustracja Świąteczna ; Express Lubelski

Rights:

domena publiczna

Source of sponsorship :

Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne