Object structure

Title:

Przedświt : miesięcznik polityczno-społeczny : organ Polskiej Partyi Socyalistycznej. R. 38, nr 11-12 (listopad-grudzień 1919)

Subject:

prasa socjalistyczna ; czasopisma polskie ; sytuacja społeczna ; sytuacja polityczna ; 20 w.

Description:

od R. 11 (1893) podtyt.: czasopismo społeczno-polityczne ; Ukazywał się : 15 sierp. 1881-1 paźdz. 1883, 1 maja 1884-31 sierp. 1890, 4 lip. 1891-czerw. 1914, marzec-maj 1916, grudz. 1918-maj 1920 ; od R. 20 (1900) podtyt.: miesięcznik społeczno-polityczny : organ Polskiej Partyi Socyalistycznej ; od R. 26 (1907) podtyt.: organ dyskusyjny Polskiej Partyi Socyalistycznej <Frakcya Rewolucyjna> ; od R. 29 (1910) podtyt.: miesięcznik polityczno-społeczny : organ Polskiej Partyi Socyalistycznej ; od R. 27 (1908) podtyt.: miesięcznik społeczno-polityczny : organ Frakcji Rewolucyjnej Polskiej Partyi Socyalistycznej ; Miejsca wydania : od 1891 Londyn, od 1903 Kraków, 1907 Warszawa, od 1908 Kraków, od 1913 Lwów, od 1916 Warszawa ; Redaktorzy: [Stanisław Mendelson, Witold Piekarski, Szymon Diksztajn] ; od 1893 Al. Dębski ; od 1891 Leon Wasilewski ; od 1903 wyd. i red. odp.: Tadeusz Bobrowski ; 1908 Witold Jodko-Narkiewicz, Leon Wasilewski ; od 1910 red. odp. Józef Wesołowski ; od 1918 Mieczysław Niedziałkowski ; Nie ukazywało się w latach : 1906, 1915, 1917

Publisher:

Centralny Komitet Wykonawczy Polskiej Partji Socjalistycznej

Place of publication:

Warszawa

Contributor:

Niedziałkowski, Mieczysław (1893-1940). Red. ; Polska Partia Socjalistyczna (1909-1919)

Date:

1919

Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Source:

Zasoby Biblioteki Głównej UMCS

Language:

pol

Rights:

domena publiczna