Object structure

Title:

Rzemiosło / [red. nacz. Julian Strawa]. R. 9, nr 1 (lipiec 1947)

Subject:

cechy i izby rzemieślnicze ; rzemiosło ; Polska ; 1932-1950

Description:

Od R. 2, z. 1 (1933) podtyt: czasopismo tygodniowe wydawane przez Radę Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej przy współudziale Izb Rzemieślniczych ; od R. 3, nr 1 (1934) podtyt: tygodnik wydawany przez Spółdzielnię Wydawniczą "Rzemiosło" ; w niektórych numerach brak podtytułu ; od R. 3, nr 31 (1934) podtyt: organ Związku Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej ; od R. 6, nr 10 (1937) podtyt.: organ Samorządu Gospodarczego Rzemiosła ; od R. 9, nr 1 (1947) brak podtyt. ; od R. 2, zeszyt 1 (1933) red. Władysław Gindrich ; w latach 1936-1937 dodatek : Biuletyn Instytutu Naukowego Rzemieślniczego Imienia Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego (Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej) ; tytuł następny : Rzemieślnik (1951-1998)

Publisher:

Związek Izb Rzemieślniczych R. P.

Place of publication:

Warszawa

Contributor:

Strawa, Julian. Red.

Date:

1947

Type:

czasopismo

Format:

image/x.djvu

Language:

pol

Relation:

Biuletyn Instytutu Naukowego Rzemieślniczego Imienia Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego (Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej) ; Rzemieślnik

Rights:

domena publiczna

Source of sponsorship :

Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne