Object structure

Title:

Sprawozdanie z Działalności Rolniczego Zakładu Doświadczalnego im. St. Staszica w Chełmie Lubelskim za Rok 1937

Subject:

Polska ; Chełm (region) ; sprawozdania ; Zakład Rolniczo Doświadczalny im. St. Staszica (Chełm) ; rolnictwo ; 1900-1945 ; badania

Description:

od 1935 - Puławy : nakł. Komisji Współpracy w Doświadczalnictwie przy Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych ; 1949 - Puławy : Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego. Oddział Lubelsko-Kielecki w Puławach ; tyt. poprz.: Sprawozdanie z Działalności Zakładu Doświadczalnego Rolniczego w Chełmie Lubelskim za Rok ...(1927-1929)

Publisher:

Nakł. Komisji Współpracy w Doświadczalnictwie przy Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego ; Druk. "M. Kossakowska"

Place of publication:

Puławy

Contributor:

Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych (1932-1939). Komisja Współpracy w Doświadczalnictwie ; Zakład Rolniczo Doświadczalny im. St. Staszica (Chełm) ; Polonis, Antoni. Oprac.

Date:

1938

Type:

czasopismo

Format:

image/x.djvu

Language:

pol

Relation:

Sprawozdanie z Działalności Zakładu Doświadczalnego Rolniczego w Chełmie Lubelskim za Rok ...

Rights:

domena publiczna

Source of sponsorship :

Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne