English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Publication

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks

Publication description

Dymmel, Piotr - Edward Potkowski: Produkcja książki rękopiśmiennej w Polsce w XV stuleciu. W: Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi. T. 4. Książka rękopiśmienna XV-XVIII w. Pod red. Barbary Bieńkowskiej. Warszawa 1980 s. 9-67 [recenzja]

Opening only publication edition...