Object structure

Title:

Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) : dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa za rok 1929

Subject:

czasopisma polskie ; Książki adresowe ; Polska (1900-1945)

Description:

Zawiera również: dział ekonomiczno-społeczny, banki, korporacje, stowarzyszenia, władze ustawodawcze i wykonawcze, spis branż, spis miejscowości do części adresowej, ilustrowany informator handlowy ; obejmuje 16-cie województw: białostockie (Bia), kieleckie (Kie), krakowskie (Kra), lubelskie (Lub), lwowskie (Lw), łódzkie (Ł), nowogródzkie (Now.), poleskie (Pol), pomorskie (Pom), poznańskie (Poz), stanisławowskie (Sta), śląskie (Śl), tarnopolskie (Tar), warszawskie (Wa), wileńskie (Wil), wolyńskie (Woł) oraz miasta: Gdańsk, Kraków, Warszawa ; tytuł w jęz. fr.: Annuaire de la Pologne (y compris la v. l. de Dantzig) : pour le commerce, l'industrie, les métiers et l'agriculture ; tytuł poprzedni : Polen : Adressbuch für Industrie, Handel und Landwirtschaft [1918]

Publisher:

Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej

Place of publication:

Warszawa

Contributor:

Mosse, Rudolf. Red.

Date:

1928

Type:

czasopismo

Format:

image/x.djvu

Language:

pol ; fre

Relation:

Polen : Adressbuch für Industrie, Handel und Landwirtschaft [1918

Rights:

domena publiczna

Source of sponsorship :

Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne