English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Statistics

Number of publications: 37731

Readers on-line: 460

Total number of users since May 1, 2008: 20590204

Collection

Library

Frequently read publications : Manuscripts

 1. [Summa titulorum sive sceda Balduini] [918]
 2. Du régime des princes [600]
 3. [Statuty i komentarze do reguły kanoników regularnych oraz kalendarz z nekrologiem klasztoru kanoników regularnych w Kraśniku] [493]
 4. Inwentarz rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie [476]
 5. [III Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego] [469]
 6. [Dokumenty Firlejów] [451]
 7. [Lectura Nicolai de Lira supra epistolas sancti Pauli] [230]
 8. Proźby do Stwórcy : Modlitwy napisane przez Olimpię Tarnowską w Drążgowie Roku 1809 [210]
 9. [Akt erekcyjny prepozytury i mansjonarii przy kościele w Markuszowie, wystawiony przez biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebickiego na prośbę Józefa Nieradzkiego, plebana markuszowskiego, datowany w Krakowie 7 października 1669 r.] [159]
 10. Ver Sacrum : pismo młodzieży socjalistycznej / [red. Witold Giełżyński, Jan i Edward Scholtzowie]. - Z. 3 (listopad 1905 [145]
 11. [Pisma polityczne z 2 poł. XVIII w.] [133]
 12. Zdanie o ziemi spalistey przez J.W. Imę Pana Grafa Józefa Mniszcha, Starostę Sanockiego... kollegę Towarzystwa Ekonomicznego Berneńskiego, przy zasiadaniu w tymże Towarzystwie powiedziane. Z francuskiego na polski ięzyk przetłumaczone [117]
 13. [Akt zapisu mansjonarzom kościoła parafialnego w Łęcznej przez Marcina Suchodolskiego, czynszu od sumy zabezpieczonej na dobrach wsi Jaszczów] [105]
 14. Głos Młodzieży : organ Młodzieży Narodowej w Lublinie. Nr 1 (listopad 1906) [92]
 15. Spis akt historycznych zaginionych w Archiwum Miejskim w Wilnie [92]
 16. [List Jana Firleja, podskarbiego wielkiego koronnego do podskarbiego nadwornego Jacka Młodziejowskiego w sprawie długów skarbowych z dn. 29 VI 1592 r.] [87]
 17. Erstes und Zweites General-Land-Tags Protocoll. (Generalny sejm krajowy we Wrocławiu) [63]
 18. Akta dotyczące księstwa świdnickiego i jaworskiego z lat 1277-1654 [61]
 19. Copia listu Jww Małachowskiego Kanclerza W. Kor. y Wodzickiego Podkanclerzego do J. O. Xcia Jmci Radziwiłła Krayczego W. X. Litt z Warszawy 22 Julij 1748. pisanego [56]
 20. Protocolla des Engern Landes Ausschusses 1777-1780. (Schweidnitz–Jauersche Fürstenthum) [51]
 21. Głos Młodzieży : organ Młodzieży Narodowej w Lublinie. R. 1, Nr 2/3 (kwiecień/maj 1907) [34]