English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Statistics

Number of publications: 36806

Readers on-line: 810

Total number of users since May 1, 2008: 19173531

Collection

Library

Frequently read publications : Cultural Heritage

Page1of1073 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Księga Adresowa Król. Stoł. Miasta Lwowa 1900, T. 4 [88345]
 2. Księga Adresowa Rzeczypospolitej Polskiej 1925/1926 : wydawnictwo Ambulatorjum przy Głównej Komendzie Policji Państwowej [77882]
 3. Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) : dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa za rok 1929 [42509]
 4. Spis Abonentów Sieci Telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Lublinie i Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej w Mieście Lublinie na 1939 r. [22671]
 5. Cmentarz parafialny rzymsko-katolicki w Lublinie [16447]
 6. Żądanie dowodowe strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym [13053]
 7. Mazowieckie zapiski herbowe z XV i XVI [12623]
 8. Plan miasta Krakowa Ignacego Enderle z lat (1802-1805) 1807-1808 tak zwany senacki wraz z wykazem realności miasta z początku XIX wieku [9980]
 9. Lublin i Lubelskie w ostatnich latach Rzeczypospolitej (1788-1794). T. 1, W czasie Sejmu Wielskiego i wojny polsko-rosyjskiej 1792 r oraz pod rządami targowicko-grodzieńskimi [9872]
 10. Kalendarz Informator Sądowy na rok 1934 [9334]
 11. Rocznik Polityczny i Gospodarczy R. 8, 1939 [9249]
 12. Pojęcie i treść zasad prawa oraz generalnych klauzul odsyłających. Uwagi porównawcze [8711]
 13. Przewodnik wraz z planem miasta Lwowa [8634]
 14. Skutki prawne zamknięcia rozprawy sądowej w procesie cywilnym - zarys problematyki [8550]
 15. Pamiętnik Lubelski : na rok 1905 [8410]
 16. Polski Kalendarz Piotrogrodzki na Rok ... : rocznik ilustrowany informacyjno-historyczno-literacki R. 1 (1916) [8265]
 17. Handbuch : die Österreichischer Automobil-Industrie und Deren Hilfsquellen [8130]
 18. Kalendarz Lubelski Na Rok Przestępny 1876, R. 8 [8109]
 19. Dekanat konecki [7983]
 20. Kalendarz Sądowy na Rok 1929 : imienny wykaz wszystkich sędziów, prokuratorów, pisarzy hipotecznych, notarjuszy, pisarzy hipotecznych, komorników i obrońców sądowych / opracowali Jerzy Kirkiczenko i Marjan Kraczkiewicz. R. 3 [7911]
 21. Skorowidz gminny dla królestw i krajów w radzie państwa reprezentowanych : opracowany na podstawie wyników spisu ludności z dnia 31 grudnia 1900. T. 12, Galicya [7890]
 22. Rocznik Służby Zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na 1 kwietnia 1938 [7318]
 23. Szycie akt : wskazówki praktycze (z 14 rysunkami) [6837]
 24. Wiadomości Literackie 1924-1933 : zestawienie treści - indeks ilustracyj, pseudonimy i kryptonimy [6815]
 25. Logopedia : zagadnienia kultury żywego słowa. - T. 37 (2008) [6793]