English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Statistics

Number of publications: 36806

Readers on-line: 977

Total number of users since May 1, 2008: 19174773

Collection

Library

Frequently read publications : Other

Page1of340 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Geert Hofstede – praktyczne zastosowanie wymiarów kultur narodowych [25871]
 2. Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu [21790]
 3. Cmentarz parafialny rzymsko-katolicki w Lublinie [16447]
 4. Żydzi w Lublinie : materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina. [T. 1] [14179]
 5. Konflikt społeczny i jego funkcje. Między destrukcją a kreacją [13328]
 6. Żądanie dowodowe strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym [13053]
 7. Województwo lubelskie w drugiej połowie XVI wieku [12839]
 8. Percepcja społeczna, stereotyp niepełnosprawności –perspektywa aktora i obserwatora [11526]
 9. Dzieje Parczewa : 1401-2001 [10230]
 10. Plan miasta Krakowa Ignacego Enderle z lat (1802-1805) 1807-1808 tak zwany senacki wraz z wykazem realności miasta z początku XIX wieku [9980]
 11. Lublin i Lubelskie w ostatnich latach Rzeczypospolitej (1788-1794). T. 1, W czasie Sejmu Wielskiego i wojny polsko-rosyjskiej 1792 r oraz pod rządami targowicko-grodzieńskimi [9872]
 12. Słownik biograficzny miasta Lublina. T. 1 [9458]
 13. Osady zaginione i o zmienionych nazwach historycznego województwa lubelskiego [9270]
 14. Rocznik Polityczny i Gospodarczy R. 8, 1939 [9249]
 15. Istota konsumpcji i zachowań konsumenckich– zarys problematyki [8949]
 16. System opieki zdrowotnej w Niemczech [8939]
 17. Pojęcie i treść zasad prawa oraz generalnych klauzul odsyłających. Uwagi porównawcze [8711]
 18. Rola benchmarkingu w doskonaleniu przedsiębiorstwa [8619]
 19. Skutki prawne zamknięcia rozprawy sądowej w procesie cywilnym - zarys problematyki [8550]
 20. Pamiętnik Lubelski : na rok 1905 [8410]
 21. Drobna szlachta w województwie lubelskim w średniowieczu [8289]
 22. Zachowania dzieci z zespołem Aspergera i proponowane formy pomocy [8150]
 23. Kalendarz Lubelski Na Rok Przestępny 1876, R. 8 [8109]
 24. Importance of Management Information System in Banking Sector [7374]
 25. Kara śmierci w starożytnym Rzymie [7143]