English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Statistics

Number of publications: 36806

Readers on-line: 767

Total number of users since May 1, 2008: 19173101

Collection

Library

Frequently read publications : Lublin 700th anniversary of the city

Page1of14 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Cmentarz parafialny rzymsko-katolicki w Lublinie [16447]
 2. Żydzi w Lublinie : materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina. [T. 1] [14179]
 3. Lublin i Lubelskie w ostatnich latach Rzeczypospolitej (1788-1794). T. 1, W czasie Sejmu Wielskiego i wojny polsko-rosyjskiej 1792 r oraz pod rządami targowicko-grodzieńskimi [9872]
 4. Słownik biograficzny miasta Lublina. T. 1 [9458]
 5. Pamiętnik Lubelski : na rok 1905 [8410]
 6. Lubelska dzielnica zamknięta [6905]
 7. Ceny w Lublinie od XVI do końca XVIII wieku [6659]
 8. Res Historica z. 17 (2004) [6527]
 9. Obraz miasta Lublina [5928]
 10. Monografia Lublina. T. 1, Dzieje miasta Lublina [5843]
 11. Pamiętnik Lubelski : kalendarz ilustrowany na rok 1904 [5441]
 12. Lublin w dziejach i kulturze Polski [5413]
 13. Rocznik Lubelski T. 1 (1958) [5170]
 14. Żydzi w Lublinie : materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina. T. 2 [5133]
 15. Pamiętnik Lubelski T. 1, za lata 1927-1930 [4276]
 16. Pamiętnik Lubelski T. 3, za lata 1935-1937 [4245]
 17. Materiały do historii miasta Lublina 1317-1792 [4101]
 18. Rocznik Lubelski T. 27/28 (1985-1986) [3862]
 19. Słownik biograficzny miasta Lublina. T. 2 [3809]
 20. Kronika wydarzeń w Lublinie w okresie okupacji hitlerowskiej [3788]
 21. Rocznik Lubelski T. 3 (1960) [3766]
 22. Rocznik Lubelski T. 9 (1966) [3612]
 23. Rocznik Lubelski T. 10 (1967) [3538]
 24. Lublin w księgach wójtowsko-ławniczych XVII-XVIII w. [3271]
 25. Rocznik Lubelski T. 35 (2009) [3097]