polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 28417

Readers on-line: 416

Total number of users since May 1, 2008: 7171442

Collection

Library

Frequently read publications : Annales UMCS

 1. Geert Hofstede – praktyczne zastosowanie wymiarów kultur narodowych [7233]
 2. Żądanie dowodowe strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym [7048]
 3. New data on introduced and rare synanthropic spider species (Arachnida: Araneae) in Poland [6646]
 4. Some aspects on the history of thermal analysis [5538]
 5. Rola benchmarkingu w doskonaleniu przedsiębiorstwa [5386]
 6. Skutki prawne zamknięcia rozprawy sądowej w procesie cywilnym - zarys problematyki [4466]
 7. System opieki zdrowotnej w Niemczech [4311]
 8. Pojęcie i treść zasad prawa oraz generalnych klauzul odsyłających. Uwagi porównawcze [4016]
 9. Istota konsumpcji i zachowań konsumenckich– zarys problematyki [3979]
 10. Konflikt społeczny i jego funkcje. Między destrukcją a kreacją [3806]
 11. Struktura państwowego długu publicznego- instrumenty i skutki ich zastosowania [3553]
 12. Strukturalistyczny model rozwoju człowieka J. Piageta w kontekście zagadnień pedagogicznych [3345]
 13. Zachowania dzieci z zespołem Aspergera i proponowane formy pomocy [3278]
 14. Elements of Gestalt Psychology in American Cognitive Linguistics [3215]
 15. Skuteczność polskich modeli dyskryminacyjnych w ocenie zagrożenia upałością spółek giełdowych [3205]
 16. Percepcja społeczna, stereotyp niepełnosprawności –perspektywa aktora i obserwatora [2847]
 17. Zaburzenia emocjonalne u dzieci w młodszym wieku szkolnym [2823]
 18. Zarządzanie aktywami trwałymi przedsiębiorstwa w kontekście różnic naliczania amortyzacji według prawa bilansowego i podatkowego [2640]
 19. Zasada prawa do sądu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Konstytucji Federacji Rosyjskiej [2495]
 20. Dlaczego autonomiczny układ nerwowy może być interesujący? [2463]
 21. Polskie nazewnictwo roślin. Struktura zbioru [2431]
 22. Mierniki kapitału obrotowego netto a próba wyznaczenia jego optymalnego poziomu [2271]
 23. Równowaga rynkowa na rynku usług zdrowotnych - ujęcie teoretyczne [2234]
 24. Płynność sektora bankowego w Polsce i znaczenie norm nadzorczych [2191]
 25. Problemy i kontrowersje związane z działalnością ruchu Odnowy w Duchu Świętym w Kościele katolickim [2147]