polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 27093

Readers on-line: 79

Total number of users since May 1, 2008: 5962489

Collection

Library

Frequently read publications : Annales UMCS

 1. Żądanie dowodowe strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym [5114]
 2. Some aspects on the history of thermal analysis [5012]
 3. Rola benchmarkingu w doskonaleniu przedsiębiorstwa [4275]
 4. Geert Hofstede – praktyczne zastosowanie wymiarów kultur narodowych [3700]
 5. Skutki prawne zamknięcia rozprawy sądowej w procesie cywilnym - zarys problematyki [3604]
 6. Struktura państwowego długu publicznego- instrumenty i skutki ich zastosowania [2982]
 7. Pojęcie i treść zasad prawa oraz generalnych klauzul odsyłających. Uwagi porównawcze [2838]
 8. System opieki zdrowotnej w Niemczech [2799]
 9. Konflikt społeczny i jego funkcje. Między destrukcją a kreacją [2622]
 10. Elements of Gestalt Psychology in American Cognitive Linguistics [2464]
 11. Skuteczność polskich modeli dyskryminacyjnych w ocenie zagrożenia upałością spółek giełdowych [2379]
 12. Strukturalistyczny model rozwoju człowieka J. Piageta w kontekście zagadnień pedagogicznych [2352]
 13. Istota konsumpcji i zachowań konsumenckich– zarys problematyki [2296]
 14. Zarządzanie aktywami trwałymi przedsiębiorstwa w kontekście różnic naliczania amortyzacji według prawa bilansowego i podatkowego [2124]
 15. Dlaczego autonomiczny układ nerwowy może być interesujący? [1911]
 16. Mierniki kapitału obrotowego netto a próba wyznaczenia jego optymalnego poziomu [1876]
 17. Zaburzenia emocjonalne u dzieci w młodszym wieku szkolnym [1866]
 18. Polskie nazewnictwo roślin. Struktura zbioru [1818]
 19. Zasada prawa do sądu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Konstytucji Federacji Rosyjskiej [1781]
 20. Radzenie sobie ze stresem a osiągnięcia szkolne uczniów [1772]
 21. Zachowania dzieci z zespołem Aspergera i proponowane formy pomocy [1685]
 22. Czynniki wpływające na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce i innych krajach europejskich [1681]
 23. Płynność sektora bankowego w Polsce i znaczenie norm nadzorczych [1623]
 24. Grafomotoryka a kształtowanie się sprawności ortograficznych [1576]
 25. Zależność między rentownością a płynnością finansową spółdzielni mleczarskich w Polsce [1552]