polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 27656

Readers on-line: 47

Total number of users since May 1, 2008: 6246873

Collection

Library

Frequently read publications : Annales UMCS

Page1of217 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Żądanie dowodowe strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym [6128]
 2. Geert Hofstede – praktyczne zastosowanie wymiarów kultur narodowych [5367]
 3. Some aspects on the history of thermal analysis [5265]
 4. Rola benchmarkingu w doskonaleniu przedsiębiorstwa [5006]
 5. Skutki prawne zamknięcia rozprawy sądowej w procesie cywilnym - zarys problematyki [3998]
 6. System opieki zdrowotnej w Niemczech [3688]
 7. Pojęcie i treść zasad prawa oraz generalnych klauzul odsyłających. Uwagi porównawcze [3599]
 8. Struktura państwowego długu publicznego- instrumenty i skutki ich zastosowania [3253]
 9. Konflikt społeczny i jego funkcje. Między destrukcją a kreacją [3201]
 10. Istota konsumpcji i zachowań konsumenckich– zarys problematyki [3047]
 11. Elements of Gestalt Psychology in American Cognitive Linguistics [2846]
 12. Strukturalistyczny model rozwoju człowieka J. Piageta w kontekście zagadnień pedagogicznych [2781]
 13. Skuteczność polskich modeli dyskryminacyjnych w ocenie zagrożenia upałością spółek giełdowych [2727]
 14. Zachowania dzieci z zespołem Aspergera i proponowane formy pomocy [2349]
 15. Zarządzanie aktywami trwałymi przedsiębiorstwa w kontekście różnic naliczania amortyzacji według prawa bilansowego i podatkowego [2344]
 16. Zaburzenia emocjonalne u dzieci w młodszym wieku szkolnym [2343]
 17. Dlaczego autonomiczny układ nerwowy może być interesujący? [2223]
 18. Zasada prawa do sądu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Konstytucji Federacji Rosyjskiej [2167]
 19. Polskie nazewnictwo roślin. Struktura zbioru [2151]
 20. Mierniki kapitału obrotowego netto a próba wyznaczenia jego optymalnego poziomu [2077]
 21. Równowaga rynkowa na rynku usług zdrowotnych - ujęcie teoretyczne [1910]
 22. Czynniki wpływające na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce i innych krajach europejskich [1908]
 23. Płynność sektora bankowego w Polsce i znaczenie norm nadzorczych [1880]
 24. Radzenie sobie ze stresem a osiągnięcia szkolne uczniów [1858]
 25. Percepcja społeczna, stereotyp niepełnosprawności –perspektywa aktora i obserwatora [1831]