polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 27478

Readers on-line: 12

Total number of users since May 1, 2008: 6098386

Collection

Library

Frequently read publications : Annales UMCS

Page1of215 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Żądanie dowodowe strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym [5584]
 2. Some aspects on the history of thermal analysis [5132]
 3. Rola benchmarkingu w doskonaleniu przedsiębiorstwa [4568]
 4. Geert Hofstede – praktyczne zastosowanie wymiarów kultur narodowych [4108]
 5. Skutki prawne zamknięcia rozprawy sądowej w procesie cywilnym - zarys problematyki [3801]
 6. System opieki zdrowotnej w Niemczech [3191]
 7. Pojęcie i treść zasad prawa oraz generalnych klauzul odsyłających. Uwagi porównawcze [3130]
 8. Struktura państwowego długu publicznego- instrumenty i skutki ich zastosowania [3110]
 9. Konflikt społeczny i jego funkcje. Między destrukcją a kreacją [2903]
 10. Elements of Gestalt Psychology in American Cognitive Linguistics [2621]
 11. Istota konsumpcji i zachowań konsumenckich– zarys problematyki [2618]
 12. Strukturalistyczny model rozwoju człowieka J. Piageta w kontekście zagadnień pedagogicznych [2521]
 13. Skuteczność polskich modeli dyskryminacyjnych w ocenie zagrożenia upałością spółek giełdowych [2502]
 14. Zarządzanie aktywami trwałymi przedsiębiorstwa w kontekście różnic naliczania amortyzacji według prawa bilansowego i podatkowego [2253]
 15. Zaburzenia emocjonalne u dzieci w młodszym wieku szkolnym [2077]
 16. Dlaczego autonomiczny układ nerwowy może być interesujący? [2053]
 17. Mierniki kapitału obrotowego netto a próba wyznaczenia jego optymalnego poziomu [1992]
 18. Polskie nazewnictwo roślin. Struktura zbioru [1982]
 19. Zachowania dzieci z zespołem Aspergera i proponowane formy pomocy [1968]
 20. Zasada prawa do sądu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Konstytucji Federacji Rosyjskiej [1940]
 21. Radzenie sobie ze stresem a osiągnięcia szkolne uczniów [1816]
 22. Czynniki wpływające na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce i innych krajach europejskich [1794]
 23. Płynność sektora bankowego w Polsce i znaczenie norm nadzorczych [1771]
 24. Równowaga rynkowa na rynku usług zdrowotnych - ujęcie teoretyczne [1664]
 25. Zależność między rentownością a płynnością finansową spółdzielni mleczarskich w Polsce [1653]