polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 28418

Readers on-line: 246

Total number of users since May 1, 2008: 7198233

Collection

Library

Frequently read publications : Annales UMCS

Page1of228 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Geert Hofstede – praktyczne zastosowanie wymiarów kultur narodowych [7281]
 2. Żądanie dowodowe strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym [7068]
 3. New data on introduced and rare synanthropic spider species (Arachnida: Araneae) in Poland [6741]
 4. Some aspects on the history of thermal analysis [5538]
 5. Rola benchmarkingu w doskonaleniu przedsiębiorstwa [5391]
 6. Skutki prawne zamknięcia rozprawy sądowej w procesie cywilnym - zarys problematyki [4474]
 7. System opieki zdrowotnej w Niemczech [4329]
 8. Pojęcie i treść zasad prawa oraz generalnych klauzul odsyłających. Uwagi porównawcze [4025]
 9. Istota konsumpcji i zachowań konsumenckich– zarys problematyki [3996]
 10. Konflikt społeczny i jego funkcje. Między destrukcją a kreacją [3819]
 11. Struktura państwowego długu publicznego- instrumenty i skutki ich zastosowania [3560]
 12. Strukturalistyczny model rozwoju człowieka J. Piageta w kontekście zagadnień pedagogicznych [3357]
 13. Zachowania dzieci z zespołem Aspergera i proponowane formy pomocy [3304]
 14. Elements of Gestalt Psychology in American Cognitive Linguistics [3217]
 15. Skuteczność polskich modeli dyskryminacyjnych w ocenie zagrożenia upałością spółek giełdowych [3212]
 16. Percepcja społeczna, stereotyp niepełnosprawności –perspektywa aktora i obserwatora [2886]
 17. Zaburzenia emocjonalne u dzieci w młodszym wieku szkolnym [2832]
 18. Zarządzanie aktywami trwałymi przedsiębiorstwa w kontekście różnic naliczania amortyzacji według prawa bilansowego i podatkowego [2646]
 19. Zasada prawa do sądu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Konstytucji Federacji Rosyjskiej [2504]
 20. Dlaczego autonomiczny układ nerwowy może być interesujący? [2465]
 21. Polskie nazewnictwo roślin. Struktura zbioru [2439]
 22. Mierniki kapitału obrotowego netto a próba wyznaczenia jego optymalnego poziomu [2278]
 23. Równowaga rynkowa na rynku usług zdrowotnych - ujęcie teoretyczne [2237]
 24. Płynność sektora bankowego w Polsce i znaczenie norm nadzorczych [2203]
 25. Problemy i kontrowersje związane z działalnością ruchu Odnowy w Duchu Świętym w Kościele katolickim [2157]