English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Statistics

Number of publications: 36806

Readers on-line: 974

Total number of users since May 1, 2008: 19174770

Collection

Library

Frequently read publications : Science and Education

 1. Geert Hofstede – praktyczne zastosowanie wymiarów kultur narodowych [25871]
 2. Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu [21790]
 3. Steninae (Coleoptera, Staphylinidae) projektowanego Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego (woj. lubelskie) [14514]
 4. Żydzi w Lublinie : materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina. [T. 1] [14179]
 5. Konflikt społeczny i jego funkcje. Między destrukcją a kreacją [13328]
 6. Żądanie dowodowe strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym [13053]
 7. Województwo lubelskie w drugiej połowie XVI wieku [12839]
 8. Percepcja społeczna, stereotyp niepełnosprawności –perspektywa aktora i obserwatora [11526]
 9. Dzieje Parczewa : 1401-2001 [10230]
 10. Słownik biograficzny miasta Lublina. T. 1 [9458]
 11. Osady zaginione i o zmienionych nazwach historycznego województwa lubelskiego [9270]
 12. Istota konsumpcji i zachowań konsumenckich– zarys problematyki [8949]
 13. System opieki zdrowotnej w Niemczech [8939]
 14. New data on introduced and rare synanthropic spider species (Arachnida: Araneae) in Poland [8741]
 15. Pojęcie i treść zasad prawa oraz generalnych klauzul odsyłających. Uwagi porównawcze [8711]
 16. Rola benchmarkingu w doskonaleniu przedsiębiorstwa [8619]
 17. Skutki prawne zamknięcia rozprawy sądowej w procesie cywilnym - zarys problematyki [8550]
 18. Drobna szlachta w województwie lubelskim w średniowieczu [8289]
 19. Zachowania dzieci z zespołem Aspergera i proponowane formy pomocy [8150]
 20. Importance of Management Information System in Banking Sector [7374]
 21. Kara śmierci w starożytnym Rzymie [7143]
 22. Some aspects on the history of thermal analysis [7107]
 23. The Politics of Plato and His Objection to Democracy [7043]
 24. Lubelska dzielnica zamknięta [6905]
 25. Miłość drogą do Piękna-Dobra-Prawdy, czyli o Platońskiej metafizyce miłości [6659]