English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Statistics

Number of publications: 37731

Readers on-line: 420

Total number of users since May 1, 2008: 20589885

Collection

Library

Frequently read publications : Journals

 1. Księga Adresowa Król. Stoł. Miasta Lwowa 1900, T. 4 [115765]
 2. Księga Adresowa Rzeczypospolitej Polskiej 1925/1926 : wydawnictwo Ambulatorjum przy Głównej Komendzie Policji Państwowej [80297]
 3. Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) : dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa za rok 1929 [48472]
 4. Spis Abonentów Sieci Telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Lublinie i Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej w Mieście Lublinie na 1939 r. [24036]
 5. Żądanie dowodowe strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym [13431]
 6. Kalendarz Informator Sądowy na rok 1934 [9994]
 7. Rocznik Polityczny i Gospodarczy R. 8, 1939 [9262]
 8. Pojęcie i treść zasad prawa oraz generalnych klauzul odsyłających. Uwagi porównawcze [8980]
 9. Skutki prawne zamknięcia rozprawy sądowej w procesie cywilnym - zarys problematyki [8835]
 10. Pamiętnik Lubelski : na rok 1905 [8779]
 11. Polski Kalendarz Piotrogrodzki na Rok ... : rocznik ilustrowany informacyjno-historyczno-literacki R. 1 (1916) [8600]
 12. Kalendarz Lubelski Na Rok Przestępny 1876, R. 8 [8283]
 13. Kalendarz Sądowy na Rok 1929 : imienny wykaz wszystkich sędziów, prokuratorów, pisarzy hipotecznych, notarjuszy, pisarzy hipotecznych, komorników i obrońców sądowych / opracowali Jerzy Kirkiczenko i Marjan Kraczkiewicz. R. 3 [8275]
 14. Rocznik Służby Zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na 1 kwietnia 1938 [7369]
 15. Logopedia : zagadnienia kultury żywego słowa. - T. 37 (2008) [6812]
 16. Spis Abonentów Sieci Telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Lublinie i Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej w Mieście Lublinie na 1938 r. [6605]
 17. Res Historica z. 17 (2004) [6589]
 18. Przemysł Fabryczny w Królestwie Polskiem R. 5 (1908) [6583]
 19. Spis Abonentów Sieci Telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Lublinie i Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej w Mieście Lublinie na 1937 r. [6505]
 20. Properties of the determinant of a rectangular matrix [6463]
 21. Kalendarz Lubelski Na Rok Przestępny 1888, R. 20 [6303]
 22. Kalendarz Lubelski Na Rok Zwyczajny 1913, R. 45 [6201]
 23. Kalendarz Sądowy na Rok 1930 : imienny wykaz wszystkich sędziów, prokuratorów, pisarzy hipotecznych, notarjuszy, pisarzy hipotecznych, komorników i obrońców sądowych / opracowali pod redakcją Zygmunta Krzysztoporskiego, Jerzy Kirkiczenko i Marjan Kraczkiewicz. R. 4 [5873]
 24. Kalendarz Lubelski Na Rok Zwyczajny 1918, R. 50 [5566]
 25. Pamiętnik Lubelski : kalendarz ilustrowany na rok 1904 [5493]