polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 29543

Readers on-line: 389

Total number of users since May 1, 2008: 8755547

Collection

Library

Frequently read publications : UMCS DL

 1. Księga Adresowa Rzeczypospolitej Polskiej 1925/1926 : wydawnictwo Ambulatorjum przy Głównej Komendzie Policji Państwowej [54172]
 2. Księga Adresowa Król. Stoł. Miasta Lwowa 1900, T. 4 [27034]
 3. Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu [19811]
 4. Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) : dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa za rok 1929 [16297]
 5. Spis Abonentów Sieci Telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Lublinie i Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej w Mieście Lublinie na 1939 r. [12057]
 6. Cmentarz parafialny rzymsko-katolicki w Lublinie [11937]
 7. Żydzi w Lublinie : materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina. [T. 1] [11128]
 8. Mazowieckie zapiski herbowe z XV i XVI [11101]
 9. Województwo lubelskie w drugiej połowie XVI wieku [10824]
 10. Geert Hofstede – praktyczne zastosowanie wymiarów kultur narodowych [9177]
 11. Słownik biograficzny miasta Lublina. T. 1 [9038]
 12. Osady zaginione i o zmienionych nazwach historycznego województwa lubelskiego [8715]
 13. New data on introduced and rare synanthropic spider species (Arachnida: Araneae) in Poland [8587]
 14. Lublin i Lubelskie w ostatnich latach Rzeczypospolitej (1788-1794). T. 1, W czasie Sejmu Wielskiego i wojny polsko-rosyjskiej 1792 r oraz pod rządami targowicko-grodzieńskimi [8437]
 15. Żądanie dowodowe strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym [8158]
 16. Rocznik Polityczny i Gospodarczy R. 8, 1939 [7871]
 17. Skorowidz gminny dla królestw i krajów w radzie państwa reprezentowanych : opracowany na podstawie wyników spisu ludności z dnia 31 grudnia 1900. T. 12, Galicya [7681]
 18. Dekanat konecki [7651]
 19. Dzieje Parczewa : 1401-2001 [7250]
 20. Pamiętnik Lubelski : na rok 1905 [6723]
 21. Rocznik Służby Zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na 1 kwietnia 1938 [6708]
 22. Logopedia : zagadnienia kultury żywego słowa. - T. 37 (2008) [6539]
 23. Drobna szlachta w województwie lubelskim w średniowieczu [6432]
 24. Wiadomości Literackie 1924-1933 : zestawienie treści - indeks ilustracyj, pseudonimy i kryptonimy [6185]
 25. Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w pińczowskiem, skalbmierskiem i wiślickiem [6161]