English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Statistics

Number of publications: 35682

Readers on-line: 450

Total number of users since May 1, 2008: 18402172

Collection

Library

Frequently read publications : UMCS DL

 1. Księga Adresowa Król. Stoł. Miasta Lwowa 1900, T. 4 [76758]
 2. Księga Adresowa Rzeczypospolitej Polskiej 1925/1926 : wydawnictwo Ambulatorjum przy Głównej Komendzie Policji Państwowej [75541]
 3. Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) : dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa za rok 1929 [38349]
 4. Geert Hofstede – praktyczne zastosowanie wymiarów kultur narodowych [24452]
 5. Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu [21690]
 6. Spis Abonentów Sieci Telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Lublinie i Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej w Mieście Lublinie na 1939 r. [21487]
 7. Cmentarz parafialny rzymsko-katolicki w Lublinie [15855]
 8. Steninae (Coleoptera, Staphylinidae) projektowanego Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego (woj. lubelskie) [14512]
 9. Żydzi w Lublinie : materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina. [T. 1] [13978]
 10. Żądanie dowodowe strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym [12751]
 11. Województwo lubelskie w drugiej połowie XVI wieku [12707]
 12. Konflikt społeczny i jego funkcje. Między destrukcją a kreacją [12565]
 13. Mazowieckie zapiski herbowe z XV i XVI [11704]
 14. Percepcja społeczna, stereotyp niepełnosprawności –perspektywa aktora i obserwatora [11139]
 15. Dzieje Parczewa : 1401-2001 [10108]
 16. Lublin i Lubelskie w ostatnich latach Rzeczypospolitej (1788-1794). T. 1, W czasie Sejmu Wielskiego i wojny polsko-rosyjskiej 1792 r oraz pod rządami targowicko-grodzieńskimi [9789]
 17. Plan miasta Krakowa Ignacego Enderle z lat (1802-1805) 1807-1808 tak zwany senacki wraz z wykazem realności miasta z początku XIX wieku [9471]
 18. Słownik biograficzny miasta Lublina. T. 1 [9420]
 19. Osady zaginione i o zmienionych nazwach historycznego województwa lubelskiego [9255]
 20. Rocznik Polityczny i Gospodarczy R. 8, 1939 [9152]
 21. Kalendarz Informator Sądowy na rok 1934 [8798]
 22. New data on introduced and rare synanthropic spider species (Arachnida: Araneae) in Poland [8740]
 23. Istota konsumpcji i zachowań konsumenckich– zarys problematyki [8624]
 24. System opieki zdrowotnej w Niemczech [8576]
 25. Przewodnik wraz z planem miasta Lwowa [8434]