polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 34208

Readers on-line: 434

Total number of users since May 1, 2008: 16716673

Collection

Library

Frequently read publications : UMCS DL

 1. Księga Adresowa Rzeczypospolitej Polskiej 1925/1926 : wydawnictwo Ambulatorjum przy Głównej Komendzie Policji Państwowej [68848]
 2. Księga Adresowa Król. Stoł. Miasta Lwowa 1900, T. 4 [49764]
 3. Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) : dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa za rok 1929 [32242]
 4. Geert Hofstede – praktyczne zastosowanie wymiarów kultur narodowych [22418]
 5. Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu [21588]
 6. Spis Abonentów Sieci Telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Lublinie i Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej w Mieście Lublinie na 1939 r. [17249]
 7. Cmentarz parafialny rzymsko-katolicki w Lublinie [15282]
 8. Steninae (Coleoptera, Staphylinidae) projektowanego Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego (woj. lubelskie) [14503]
 9. Żydzi w Lublinie : materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina. [T. 1] [13667]
 10. Województwo lubelskie w drugiej połowie XVI wieku [12448]
 11. Żądanie dowodowe strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym [12185]
 12. Mazowieckie zapiski herbowe z XV i XVI [11626]
 13. Konflikt społeczny i jego funkcje. Między destrukcją a kreacją [11223]
 14. Percepcja społeczna, stereotyp niepełnosprawności –perspektywa aktora i obserwatora [10339]
 15. Dzieje Parczewa : 1401-2001 [9873]
 16. Lublin i Lubelskie w ostatnich latach Rzeczypospolitej (1788-1794). T. 1, W czasie Sejmu Wielskiego i wojny polsko-rosyjskiej 1792 r oraz pod rządami targowicko-grodzieńskimi [9609]
 17. Słownik biograficzny miasta Lublina. T. 1 [9366]
 18. Osady zaginione i o zmienionych nazwach historycznego województwa lubelskiego [9221]
 19. Rocznik Polityczny i Gospodarczy R. 8, 1939 [9123]
 20. New data on introduced and rare synanthropic spider species (Arachnida: Araneae) in Poland [8729]
 21. Plan miasta Krakowa Ignacego Enderle z lat (1802-1805) 1807-1808 tak zwany senacki wraz z wykazem realności miasta z początku XIX wieku [8715]
 22. Przewodnik wraz z planem miasta Lwowa [8114]
 23. Istota konsumpcji i zachowań konsumenckich– zarys problematyki [8019]
 24. Drobna szlachta w województwie lubelskim w średniowieczu [7949]
 25. Kalendarz Informator Sądowy na rok 1934 [7948]