English   polski  
 

UMCS Digital Library

English   polski  

Statistics

Number of publications: 37712

Readers on-line: 445

Total number of users since May 1, 2008: 20582050

Collection

Library

Frequently read publications : UMCS DL

 1. Księga Adresowa Król. Stoł. Miasta Lwowa 1900, T. 4 [115765]
 2. Księga Adresowa Rzeczypospolitej Polskiej 1925/1926 : wydawnictwo Ambulatorjum przy Głównej Komendzie Policji Państwowej [80297]
 3. Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) : dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa za rok 1929 [48472]
 4. Geert Hofstede – praktyczne zastosowanie wymiarów kultur narodowych [27194]
 5. Spis Abonentów Sieci Telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Lublinie i Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej w Mieście Lublinie na 1939 r. [24036]
 6. Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu [21848]
 7. Cmentarz parafialny rzymsko-katolicki w Lublinie [17269]
 8. Steninae (Coleoptera, Staphylinidae) projektowanego Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego (woj. lubelskie) [14522]
 9. Żydzi w Lublinie : materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina. [T. 1] [14382]
 10. Konflikt społeczny i jego funkcje. Między destrukcją a kreacją [13952]
 11. Żądanie dowodowe strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym [13431]
 12. Województwo lubelskie w drugiej połowie XVI wieku [13017]
 13. Mazowieckie zapiski herbowe z XV i XVI [12765]
 14. Percepcja społeczna, stereotyp niepełnosprawności –perspektywa aktora i obserwatora [11909]
 15. Dzieje Parczewa : 1401-2001 [11025]
 16. Plan miasta Krakowa Ignacego Enderle z lat (1802-1805) 1807-1808 tak zwany senacki wraz z wykazem realności miasta z początku XIX wieku [10122]
 17. Lublin i Lubelskie w ostatnich latach Rzeczypospolitej (1788-1794). T. 1, W czasie Sejmu Wielskiego i wojny polsko-rosyjskiej 1792 r oraz pod rządami targowicko-grodzieńskimi [10041]
 18. Kalendarz Informator Sądowy na rok 1934 [9994]
 19. Słownik biograficzny miasta Lublina. T. 1 [9508]
 20. System opieki zdrowotnej w Niemczech [9447]
 21. Istota konsumpcji i zachowań konsumenckich– zarys problematyki [9320]
 22. Osady zaginione i o zmienionych nazwach historycznego województwa lubelskiego [9286]
 23. Rocznik Polityczny i Gospodarczy R. 8, 1939 [9262]
 24. Rola benchmarkingu w doskonaleniu przedsiębiorstwa [9017]
 25. Pojęcie i treść zasad prawa oraz generalnych klauzul odsyłających. Uwagi porównawcze [8980]