polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 31028

Readers on-line: 144

Total number of users since May 1, 2008: 11711335

Collection

Library

Frequently read publications : UMCS DL

Page1of1204 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Księga Adresowa Rzeczypospolitej Polskiej 1925/1926 : wydawnictwo Ambulatorjum przy Głównej Komendzie Policji Państwowej [59771]
 2. Księga Adresowa Król. Stoł. Miasta Lwowa 1900, T. 4 [38852]
 3. Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu [20240]
 4. Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) : dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa za rok 1929 [18861]
 5. Steninae (Coleoptera, Staphylinidae) projektowanego Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego (woj. lubelskie) [14482]
 6. Spis Abonentów Sieci Telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Lublinie i Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej w Mieście Lublinie na 1939 r. [13238]
 7. Geert Hofstede – praktyczne zastosowanie wymiarów kultur narodowych [13081]
 8. Cmentarz parafialny rzymsko-katolicki w Lublinie [12984]
 9. Żydzi w Lublinie : materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina. [T. 1] [11969]
 10. Mazowieckie zapiski herbowe z XV i XVI [11244]
 11. Województwo lubelskie w drugiej połowie XVI wieku [11217]
 12. Żądanie dowodowe strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym [9500]
 13. Słownik biograficzny miasta Lublina. T. 1 [9163]
 14. Lublin i Lubelskie w ostatnich latach Rzeczypospolitej (1788-1794). T. 1, W czasie Sejmu Wielskiego i wojny polsko-rosyjskiej 1792 r oraz pod rządami targowicko-grodzieńskimi [8839]
 15. Osady zaginione i o zmienionych nazwach historycznego województwa lubelskiego [8818]
 16. New data on introduced and rare synanthropic spider species (Arachnida: Araneae) in Poland [8644]
 17. Rocznik Polityczny i Gospodarczy R. 8, 1939 [8580]
 18. Dzieje Parczewa : 1401-2001 [8122]
 19. Skorowidz gminny dla królestw i krajów w radzie państwa reprezentowanych : opracowany na podstawie wyników spisu ludności z dnia 31 grudnia 1900. T. 12, Galicya [7729]
 20. Dekanat konecki [7715]
 21. Pamiętnik Lubelski : na rok 1905 [7085]
 22. Rocznik Służby Zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na 1 kwietnia 1938 [6856]
 23. Drobna szlachta w województwie lubelskim w średniowieczu [6855]
 24. Logopedia : zagadnienia kultury żywego słowa. - T. 37 (2008) [6633]
 25. Rola benchmarkingu w doskonaleniu przedsiębiorstwa [6439]