polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 26934

Readers on-line: 94

Total number of users since May 1, 2008: 5785219

Collection

Library

Frequently read publications : UMCS DL

Page1of1065 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Księga Adresowa Rzeczypospolitej Polskiej 1925/1926 : wydawnictwo Ambulatorjum przy Głównej Komendzie Policji Państwowej [45481]
 2. Księga Adresowa Król. Stoł. Miasta Lwowa 1900, T. 4 [19339]
 3. Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu [18859]
 4. Mazowieckie zapiski herbowe z XV i XVI [10706]
 5. Województwo lubelskie w drugiej połowie XVI wieku [9871]
 6. Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) : dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa za rok 1929 [9699]
 7. Cmentarz parafialny rzymsko-katolicki w Lublinie [9636]
 8. Żydzi w Lublinie : materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina. [T. 1] [9345]
 9. Słownik biograficzny miasta Lublina. T. 1 [8408]
 10. Osady zaginione i o zmienionych nazwach historycznego województwa lubelskiego [8311]
 11. Spis Abonentów Sieci Telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Lublinie i Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej w Mieście Lublinie na 1939 r. [7405]
 12. Lublin i Lubelskie w ostatnich latach Rzeczypospolitej (1788-1794). T. 1, W czasie Sejmu Wielskiego i wojny polsko-rosyjskiej 1792 r oraz pod rządami targowicko-grodzieńskimi [7138]
 13. Dekanat konecki [6838]
 14. Logopedia : zagadnienia kultury żywego słowa. - T. 37 (2008) [6290]
 15. Rocznik Polityczny i Gospodarczy R. 8, 1939 [6263]
 16. Skorowidz gminny dla królestw i krajów w radzie państwa reprezentowanych : opracowany na podstawie wyników spisu ludności z dnia 31 grudnia 1900. T. 12, Galicya [6208]
 17. Rocznik Służby Zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na 1 kwietnia 1938 [5883]
 18. Wiadomości Literackie 1924-1933 : zestawienie treści - indeks ilustracyj, pseudonimy i kryptonimy [5750]
 19. Dzieje Parczewa : 1401-2001 [5646]
 20. Drobna szlachta w województwie lubelskim w średniowieczu [5586]
 21. Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w pińczowskiem, skalbmierskiem i wiślickiem [5481]
 22. Monografia Lublina. T. 1, Dzieje miasta Lublina [5321]
 23. Some aspects on the history of thermal analysis [4958]
 24. Lubelska dzielnica zamknięta [4941]
 25. Pamiętnik Lubelski : na rok 1905 [4829]