polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 31601

Readers on-line: 221

Total number of users since May 1, 2008: 12245990

Collection

Library

Frequently read publications : UMCS DL

Page1of1260 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Księga Adresowa Rzeczypospolitej Polskiej 1925/1926 : wydawnictwo Ambulatorjum przy Głównej Komendzie Policji Państwowej [60128]
 2. Księga Adresowa Król. Stoł. Miasta Lwowa 1900, T. 4 [39862]
 3. Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) : dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa za rok 1929 [20744]
 4. Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu [20461]
 5. Steninae (Coleoptera, Staphylinidae) projektowanego Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego (woj. lubelskie) [14485]
 6. Geert Hofstede – praktyczne zastosowanie wymiarów kultur narodowych [14290]
 7. Spis Abonentów Sieci Telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Lublinie i Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej w Mieście Lublinie na 1939 r. [13624]
 8. Cmentarz parafialny rzymsko-katolicki w Lublinie [13269]
 9. Żydzi w Lublinie : materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina. [T. 1] [12167]
 10. Województwo lubelskie w drugiej połowie XVI wieku [11386]
 11. Mazowieckie zapiski herbowe z XV i XVI [11271]
 12. Żądanie dowodowe strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym [9906]
 13. Słownik biograficzny miasta Lublina. T. 1 [9185]
 14. Lublin i Lubelskie w ostatnich latach Rzeczypospolitej (1788-1794). T. 1, W czasie Sejmu Wielskiego i wojny polsko-rosyjskiej 1792 r oraz pod rządami targowicko-grodzieńskimi [8915]
 15. Osady zaginione i o zmienionych nazwach historycznego województwa lubelskiego [8846]
 16. Rocznik Polityczny i Gospodarczy R. 8, 1939 [8721]
 17. New data on introduced and rare synanthropic spider species (Arachnida: Araneae) in Poland [8662]
 18. Dzieje Parczewa : 1401-2001 [8458]
 19. Skorowidz gminny dla królestw i krajów w radzie państwa reprezentowanych : opracowany na podstawie wyników spisu ludności z dnia 31 grudnia 1900. T. 12, Galicya [7756]
 20. Dekanat konecki [7738]
 21. Pamiętnik Lubelski : na rok 1905 [7170]
 22. Drobna szlachta w województwie lubelskim w średniowieczu [6980]
 23. Rocznik Służby Zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na 1 kwietnia 1938 [6894]
 24. Logopedia : zagadnienia kultury żywego słowa. - T. 37 (2008) [6643]
 25. Konflikt społeczny i jego funkcje. Między destrukcją a kreacją [6617]