polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 28777

Readers on-line: 262

Total number of users since May 1, 2008: 8074041

Collection

Library

Frequently read publications : UMCS DL

Page1of1150 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Księga Adresowa Rzeczypospolitej Polskiej 1925/1926 : wydawnictwo Ambulatorjum przy Głównej Komendzie Policji Państwowej [53429]
 2. Księga Adresowa Król. Stoł. Miasta Lwowa 1900, T. 4 [25904]
 3. Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu [19710]
 4. Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) : dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa za rok 1929 [15428]
 5. Cmentarz parafialny rzymsko-katolicki w Lublinie [11808]
 6. Mazowieckie zapiski herbowe z XV i XVI [11055]
 7. Spis Abonentów Sieci Telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Lublinie i Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej w Mieście Lublinie na 1939 r. [10996]
 8. Żydzi w Lublinie : materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina. [T. 1] [10980]
 9. Województwo lubelskie w drugiej połowie XVI wieku [10707]
 10. Słownik biograficzny miasta Lublina. T. 1 [8999]
 11. Osady zaginione i o zmienionych nazwach historycznego województwa lubelskiego [8698]
 12. Geert Hofstede – praktyczne zastosowanie wymiarów kultur narodowych [8627]
 13. New data on introduced and rare synanthropic spider species (Arachnida: Araneae) in Poland [8571]
 14. Lublin i Lubelskie w ostatnich latach Rzeczypospolitej (1788-1794). T. 1, W czasie Sejmu Wielskiego i wojny polsko-rosyjskiej 1792 r oraz pod rządami targowicko-grodzieńskimi [8208]
 15. Żądanie dowodowe strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym [7837]
 16. Rocznik Polityczny i Gospodarczy R. 8, 1939 [7831]
 17. Dekanat konecki [7638]
 18. Skorowidz gminny dla królestw i krajów w radzie państwa reprezentowanych : opracowany na podstawie wyników spisu ludności z dnia 31 grudnia 1900. T. 12, Galicya [7517]
 19. Dzieje Parczewa : 1401-2001 [7081]
 20. Pamiętnik Lubelski : na rok 1905 [6712]
 21. Rocznik Służby Zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na 1 kwietnia 1938 [6616]
 22. Logopedia : zagadnienia kultury żywego słowa. - T. 37 (2008) [6504]
 23. Drobna szlachta w województwie lubelskim w średniowieczu [6315]
 24. Wiadomości Literackie 1924-1933 : zestawienie treści - indeks ilustracyj, pseudonimy i kryptonimy [6149]
 25. Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w pińczowskiem, skalbmierskiem i wiślickiem [6143]