polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 26611

Readers on-line: 30

Total number of users since May 1, 2008: 5516132

Collection

Library

Frequently read publications : UMCS DL

Page1of1045 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Księga Adresowa Rzeczypospolitej Polskiej 1925/1926 : wydawnictwo Ambulatorjum przy Głównej Komendzie Policji Państwowej [44353]
 2. Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu [18102]
 3. Księga Adresowa Król. Stoł. Miasta Lwowa 1900, T. 4 [17276]
 4. Mazowieckie zapiski herbowe z XV i XVI [10578]
 5. Województwo lubelskie w drugiej połowie XVI wieku [9432]
 6. Cmentarz parafialny rzymsko-katolicki w Lublinie [9283]
 7. Żydzi w Lublinie : materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina. [T. 1] [9003]
 8. Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) : dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa za rok 1929 [8532]
 9. Słownik biograficzny miasta Lublina. T. 1 [8301]
 10. Osady zaginione i o zmienionych nazwach historycznego województwa lubelskiego [8089]
 11. Lublin i Lubelskie w ostatnich latach Rzeczypospolitej (1788-1794). T. 1, W czasie Sejmu Wielskiego i wojny polsko-rosyjskiej 1792 r oraz pod rządami targowicko-grodzieńskimi [7041]
 12. Dekanat konecki [6746]
 13. Logopedia : zagadnienia kultury żywego słowa. - T. 37 (2008) [6190]
 14. Rocznik Polityczny i Gospodarczy R. 8, 1939 [6188]
 15. Skorowidz gminny dla królestw i krajów w radzie państwa reprezentowanych : opracowany na podstawie wyników spisu ludności z dnia 31 grudnia 1900. T. 12, Galicya [6177]
 16. Rocznik Służby Zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na 1 kwietnia 1938 [5848]
 17. Spis Abonentów Sieci Telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Lublinie i Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej w Mieście Lublinie na 1939 r. [5825]
 18. Wiadomości Literackie 1924-1933 : zestawienie treści - indeks ilustracyj, pseudonimy i kryptonimy [5628]
 19. Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w pińczowskiem, skalbmierskiem i wiślickiem [5430]
 20. Dzieje Parczewa : 1401-2001 [5339]
 21. Monografia Lublina. T. 1, Dzieje miasta Lublina [5297]
 22. Drobna szlachta w województwie lubelskim w średniowieczu [5217]
 23. Lubelska dzielnica zamknięta [4739]
 24. Pamiętnik Lubelski : na rok 1905 [4563]
 25. Lublin w dziejach i kulturze Polski [4506]