polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 28003

Readers on-line: 57

Total number of users since May 1, 2008: 6308271

Collection

Library

Frequently read publications : UMCS DL

Page1of1096 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Księga Adresowa Rzeczypospolitej Polskiej 1925/1926 : wydawnictwo Ambulatorjum przy Głównej Komendzie Policji Państwowej [50429]
 2. Księga Adresowa Król. Stoł. Miasta Lwowa 1900, T. 4 [21776]
 3. Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu [19082]
 4. Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) : dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa za rok 1929 [11211]
 5. Mazowieckie zapiski herbowe z XV i XVI [10870]
 6. Cmentarz parafialny rzymsko-katolicki w Lublinie [10683]
 7. Województwo lubelskie w drugiej połowie XVI wieku [10354]
 8. Żydzi w Lublinie : materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina. [T. 1] [10151]
 9. Spis Abonentów Sieci Telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Lublinie i Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej w Mieście Lublinie na 1939 r. [8991]
 10. Słownik biograficzny miasta Lublina. T. 1 [8542]
 11. Osady zaginione i o zmienionych nazwach historycznego województwa lubelskiego [8445]
 12. Lublin i Lubelskie w ostatnich latach Rzeczypospolitej (1788-1794). T. 1, W czasie Sejmu Wielskiego i wojny polsko-rosyjskiej 1792 r oraz pod rządami targowicko-grodzieńskimi [7755]
 13. Dekanat konecki [6927]
 14. Logopedia : zagadnienia kultury żywego słowa. - T. 37 (2008) [6418]
 15. Żądanie dowodowe strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym [6365]
 16. Rocznik Polityczny i Gospodarczy R. 8, 1939 [6360]
 17. Skorowidz gminny dla królestw i krajów w radzie państwa reprezentowanych : opracowany na podstawie wyników spisu ludności z dnia 31 grudnia 1900. T. 12, Galicya [6297]
 18. Dzieje Parczewa : 1401-2001 [6261]
 19. Rocznik Służby Zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na 1 kwietnia 1938 [6026]
 20. Drobna szlachta w województwie lubelskim w średniowieczu [5962]
 21. Wiadomości Literackie 1924-1933 : zestawienie treści - indeks ilustracyj, pseudonimy i kryptonimy [5823]
 22. Geert Hofstede – praktyczne zastosowanie wymiarów kultur narodowych [5821]
 23. Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w pińczowskiem, skalbmierskiem i wiślickiem [5557]
 24. Monografia Lublina. T. 1, Dzieje miasta Lublina [5379]
 25. Some aspects on the history of thermal analysis [5289]