polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 28358

Readers on-line: 19

Total number of users since May 1, 2008: 6981059

Collection

Library

Frequently read publications : UMCS DL

Page1of1113 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Księga Adresowa Rzeczypospolitej Polskiej 1925/1926 : wydawnictwo Ambulatorjum przy Głównej Komendzie Policji Państwowej [52079]
 2. Księga Adresowa Król. Stoł. Miasta Lwowa 1900, T. 4 [22906]
 3. Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu [19562]
 4. Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) : dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa za rok 1929 [14633]
 5. Cmentarz parafialny rzymsko-katolicki w Lublinie [11083]
 6. Mazowieckie zapiski herbowe z XV i XVI [10931]
 7. Żydzi w Lublinie : materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina. [T. 1] [10612]
 8. Województwo lubelskie w drugiej połowie XVI wieku [10535]
 9. Spis Abonentów Sieci Telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Lublinie i Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej w Mieście Lublinie na 1939 r. [10076]
 10. Słownik biograficzny miasta Lublina. T. 1 [8948]
 11. Osady zaginione i o zmienionych nazwach historycznego województwa lubelskiego [8653]
 12. Lublin i Lubelskie w ostatnich latach Rzeczypospolitej (1788-1794). T. 1, W czasie Sejmu Wielskiego i wojny polsko-rosyjskiej 1792 r oraz pod rządami targowicko-grodzieńskimi [8093]
 13. Rocznik Polityczny i Gospodarczy R. 8, 1939 [7666]
 14. Dekanat konecki [7579]
 15. Skorowidz gminny dla królestw i krajów w radzie państwa reprezentowanych : opracowany na podstawie wyników spisu ludności z dnia 31 grudnia 1900. T. 12, Galicya [7487]
 16. Żądanie dowodowe strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym [6779]
 17. Geert Hofstede – praktyczne zastosowanie wymiarów kultur narodowych [6734]
 18. Dzieje Parczewa : 1401-2001 [6721]
 19. Rocznik Służby Zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na 1 kwietnia 1938 [6517]
 20. Logopedia : zagadnienia kultury żywego słowa. - T. 37 (2008) [6429]
 21. Drobna szlachta w województwie lubelskim w średniowieczu [6105]
 22. Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w pińczowskiem, skalbmierskiem i wiślickiem [6088]
 23. Wiadomości Literackie 1924-1933 : zestawienie treści - indeks ilustracyj, pseudonimy i kryptonimy [6068]
 24. Pamiętnik Lubelski : na rok 1905 [5818]
 25. Przemysł Fabryczny w Królestwie Polskiem R. 5 (1908) [5744]