polski   English  
 

UMCS Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 30316

Readers on-line: 247

Total number of users since May 1, 2008: 11066000

Collection

Library

Frequently read publications : UMCS DL

Page1of1184 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Księga Adresowa Rzeczypospolitej Polskiej 1925/1926 : wydawnictwo Ambulatorjum przy Głównej Komendzie Policji Państwowej [59101]
 2. Księga Adresowa Król. Stoł. Miasta Lwowa 1900, T. 4 [36368]
 3. Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w średniowieczu [20010]
 4. Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) : dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa za rok 1929 [17941]
 5. Steninae (Coleoptera, Staphylinidae) projektowanego Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego (woj. lubelskie) [14471]
 6. Spis Abonentów Sieci Telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Lublinie i Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej w Mieście Lublinie na 1939 r. [13106]
 7. Cmentarz parafialny rzymsko-katolicki w Lublinie [12631]
 8. Żydzi w Lublinie : materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina. [T. 1] [11539]
 9. Geert Hofstede – praktyczne zastosowanie wymiarów kultur narodowych [11231]
 10. Mazowieckie zapiski herbowe z XV i XVI [11193]
 11. Województwo lubelskie w drugiej połowie XVI wieku [11052]
 12. Słownik biograficzny miasta Lublina. T. 1 [9125]
 13. Żądanie dowodowe strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym [8893]
 14. Osady zaginione i o zmienionych nazwach historycznego województwa lubelskiego [8771]
 15. Lublin i Lubelskie w ostatnich latach Rzeczypospolitej (1788-1794). T. 1, W czasie Sejmu Wielskiego i wojny polsko-rosyjskiej 1792 r oraz pod rządami targowicko-grodzieńskimi [8735]
 16. New data on introduced and rare synanthropic spider species (Arachnida: Araneae) in Poland [8634]
 17. Rocznik Polityczny i Gospodarczy R. 8, 1939 [8231]
 18. Dzieje Parczewa : 1401-2001 [7733]
 19. Skorowidz gminny dla królestw i krajów w radzie państwa reprezentowanych : opracowany na podstawie wyników spisu ludności z dnia 31 grudnia 1900. T. 12, Galicya [7709]
 20. Dekanat konecki [7695]
 21. Rocznik Służby Zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na 1 kwietnia 1938 [6797]
 22. Pamiętnik Lubelski : na rok 1905 [6754]
 23. Drobna szlachta w województwie lubelskim w średniowieczu [6674]
 24. Logopedia : zagadnienia kultury żywego słowa. - T. 37 (2008) [6582]
 25. Wiadomości Literackie 1924-1933 : zestawienie treści - indeks ilustracyj, pseudonimy i kryptonimy [6305]